altinbas universitesi
Altınbaş Üniversitesi Hazırlık Kitap Setlerine aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
You can access the Altinbas University Preparatory Program Book Sets from the following links.
*Basılı Kitap veya E-Book’tan sadece birini seçiniz.
*Please select either Print Book or e-Book.

A 2

B 1