İstanbul Bilgi Üniversitesi Hazırlık Kitap Setlerine aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
You can access the İstanbul Bilgi University Preparatory Program Book Sets from the following links.
*Basılı Kitap veya E-Book’tan sadece birini seçiniz.
*Please select either Print Book or e-Book.
SEVİYE 3 (LEVEL 3)

SEVİYE 4 (LEVEL 4)

SEVİYE 5 (LEVEL 5)